Správa registratúry


  • Správa registratúrnych záznamov
  • Tvorba registratúrnych poriadkov a plánov
  • Vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska /vášho firemného archívu/
  • Správa a uloženie registratúrnych záznamov v našom registratúrnom stredisku
  • Príprava vyraďovacieho konania pre príslušný štátny archív
  • Komplexné poradenstvo v oblasti správy registratúry

  • TOPlist