Registratúra


KAŽDÁ PRÁVNICKÁ A FYZICKÁ OSOBA ( pôvodca registratúry), z činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa § 16 zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie, tvorbu, ukladanie, uchovávanie, ochranu záznamov, ako aj ich vyraďovanie.Vyraďovanie dokumentov musí byť so súhlasom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou.

Zákon 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

TOPlist