Jednoduché účtovníctvo


 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
 • vypracovanie daňového priznania DPH, súhrnný výkaz
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania dane z príjmov
 • /komplexne alebo čiastočne podľa požiadaviek/


  TOPlist