Mzdy a Personalistika


 • spracovanie miezd, výpočet odvodov a daní
 • vyhotovenie príkazu na úhradu miezd, odvodov a dane
 • spracovanie mzdových listov
 • ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • potvrdenia o príjmoch, zápočtové listy
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do všetkých poisťovní
 • rekapitulácie pre poisťovne a rekapitulácie ako podklady pre účtovníctvo
 • prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb
 • mesačné výkazy pre poisťovne

 • TOPlist