Administratíva


 • spracovanie objednávok
 • vypracovanie odberatežských zmlúv
 • vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv
 • riadenie a evidencia odberatežských faktúr
 • spracovanie dodávatežských faktúr
 • evidencia majetku
 • evidencia stavu zásob spoločnosti
 • účtovanie bankových výpisov
 • manažérske výkazy a správy
 • prehžad o stave pohžadávok a likvidite spoločnosti

 • TOPlist