Založenie s.r.o.


  • vypracovanie dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
  • konzultácie ohľadom predmetov podnikania,
  • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností,
  • vybavenie živnostenských listov,
  • príprava návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
  • zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia pre rôzne dane (DzPPO, DzPFO, DPH, závislá činnosť)

  • TOPlist