Intrastat


Vznikla vám povinnosť výkazu intrastat?

INTRASTAT je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Výkaz INTRASTAT sa posiela výlučne elektronicky

Príručka pre spravodajské jednotky Príručka 2012

Na rok 2013 platí v systéme INTRASTAT-SK prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
Prah zjednodušenia na prijatí a na odoslaní bol v systéme INTRASTAT-SK od 1.1.2013 zrušený.

Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku alebo od začiatku sledovaného roka uskutoční prijatia a/alebo odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah oslobodenia je povinná predkladať Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a/alebo Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.


TOPlist