Zákon o odpadoch


Od 1. januára 2013 platí novela zákona o odpadoch č. 343/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Povinnosti zasielania hlásení o dopadoch pre podnikateľov.

Výrobca a dovozca komodít určených zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu spoplatnených komodít, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných pre registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§73 toho istého zákona) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde. Registrácia sa týka aj: - výrobcov a dovozcov, ktorí nie sú povinní uhrádzť príspevok do Recyklačného fondu v súlade s § 48 zákona č. 223/2001 Z.z. t.j. ak výroba a dovoz skla, papiera a lepenky nepresiahne 10 t ročne, - výrobcov a dovozcov, ktorí si v súlade s § 56 zákona č. 223/2001 Z.z. znížili príspevok do Recyklačného fondu.
RECIKLAČNÝ FOND - Legislatíva


TOPlist